ज्योतिष परामर्श

jyotish sewa

ज्योतिष परामर्श यो सेवाबाट यहाहरुले आफ्नु वा आफ्नो परिवारिक व्यक्तिहरुको चिना कुन्डलिको माध्यम बाट विभिन्न परामर्शहरु ग्रहदशा आदिको वारेमा जिवनको सम्पूर्ण जानकारि लियर आफ्नो र परिवारको जिवन सहज र सरल तरिकाले बिताउन सक्नुहुनेछ ।

ज्योतिष परामर्शका प्रकारहरु ।

१ चिना कुन्डलिबाट परामर्श
२ शिक्षा अध्यन परामर्श ।
३ सन्तान परामर्श ।
४ वैवाहिक परामर्श ।
५ वैवाहिक कुन्डली मिलान परामर्श ।
६ अंक ज्योतिष परामर्श ।
७ सामुद्रीक लक्षण शास्त्र परामर्श ।
८ लग्न पत्रिका लेखन परामर्श ।
९ जागिर परामर्श ।
१० व्यवशाय परामर्श ।
११ ग्रहदशा परामर्श ।
१२ ग्रह शान्ति परामर्श ।

परामर्शको लागि तलको फारम भर्नुहोस्