हस्तरेखा परामर्श

 

हस्तरेखा परामर्श सेवाबाट याहाहरुले आफ्नो हस्तरेखा द्वार आफ्नु जिवनको बिभिन्न जानकरिहरु लिन सक्नुहुनेछ । हाम्रो हातको रेखाको भित्रै हाम्रो भाग्य लुकेको हुन्छ । हातको रेखालाई व्यक्तिको ऐना मानिन्छ जसको आधारमा व्यक्तिको चरित्रलाई पत्ता लगाउन सकिन्छ ।

हस्तरेखा परामर्शका प्रकारहरु ।

१ हस्तरेखा परामर्श
२ शिक्षा अध्यन परामर्श ।
३ सन्तान परामर्श ।
४ वैवाहिक परामर्श ।
५ जागिर परामर्श ।
६ व्यवशाय परामर्श ।
७ ग्रहदशा परामर्श ।
८ ग्रह शान्ति परामर्श ।

परामर्शको लागि तलको फारम भर्नुहोस्