लग्न पत्रिका बनाउने

लग्न पत्रिका लेख्ने यश सेवा अन्तर्गत हामि याहॉहरुलाई आवश्यक पर्ने बिभिन्न शुभ कार्य जस्तै विवाहको लागि पूर्वाङ्ग  स्वयम्वर कन्यादान ब्रतबन्धको लागि पूर्वाङ्ग चुडाकर्म मन्त्रदान भिक्षादान गृहप्रवेशको शुभ साइत पास्नि अन्नप्राशन को शुभ साइत यात्राको शुभ साइत आदि दैनीक जिवनका लागि आवश्यक पर्ने शुभ समयको शुभ लग्नको लग्न पत्रीका बनाउनेछौ । त्यसको लागि याहाहरुले तल उल्लेखित माध्यमद्धारा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ।

लग्न पत्रिका लेख्ने माध्यमहरु 

१ हाम्रो अफिसमा आएर लग्न पत्रिका लेखाउन सकिन्छ ।
२ हामि याहाहरुको घरमा आएर लग्न पत्रिका लेख्न सकिन्छ ।
३ ओन्लिने स्क्य्पे इमो विबेर् बाट पनि लग्न पत्रिका लेखाउन सकिन्छ ।
४ फोन सम्पर्कबाट पनि लग्न पत्रिका लेखाउन सकिन्छ ।

So, if college term papers you’re a new graduate, consider looking for a freelance author online and also check their articles.