वैदिक यज्ञ(पुजाहरु)

 

वैदिक कर्मकाण्ड यो सेवा अन्तर्गत हामि याहाहरुलाई जन्मदेखी म्रीत्यु सम्मका सम्पुर्ण कार्य गरौदछौ ।

१ नामाकरण न्वारान
२ अन्नप्रासन भातखुवाई
३ गुनीउचोली
४ ब्रतबन्ध
५ विवाह
६ रुद्री पुजा
७ होम
८ सत्यनाराय पुजा
९ ग्रहशान्ति
१० ग्रहजाप
११ ग्रीह प्रवेसश
१२ लाखबत्ति
१३ वास्तु पुजा
१४ जग पुजा
१५ अन्त्य कर्म म्रीत्यु पछी गरीने कर्म
१६ गरुड पुराण वाचन