वास्तु शास्त्र परामर्श

वास्तु शास्त्र परामर्श यो सेवाबाट यहाहरुले आफ्नो घर अफिस व्यवसाइक भवन व्यवसाइक स्थल कलकारखाना आदि स्थानहरु वास्तु शास्त्र अनुसार मिलेको छकि छैन र सो स्थान कत्तिको लाभदाईक रहेकोछ ति कुराहरुको सम्पूर्ण जानकारि लिन सक्नु हुनेछ ।

वास्तु शास्त्र परामर्शका प्रकारहरु ।

१ ठाउँ स्थान परामर्श
२ भुमि परामर्श ।
३ माटो परिक्षण परामर्श ।
४ साईत परामर्श ।
५ भुमि पुजा सिलान्यास ।
६ वास्तु शास्त्र अनुसार नक्सा डिजाइन।
७ वास्तु शास्त्र अनुसार कलर परामर्श ।
८ वास्तु शास्त्र अनुसार भित्री सजावट परामर्श ।
९ वास्तु पुजा साईत परामर्श ।
१० वास्तु दोश शान्ति पुजा ।

परामर्शको लागि तलको फारम भर्नुहोस्